Noora Silvennoinen
Noora Silvennoinen

Noora Silvennoinen

Olen fysioterapeutti, OMT. Hoidan selän, niskan ja eri nivelien kipuja ja ongelmia, jotka ovat vasta alkaneet tai kestäneet pitempään. Pyrin aina löytämään asiakkaiden kanssa syyn mistä oireet johtuvat ja etsimään keinon millä saamme ne hallintaan. Hoidon alussa tutkitaan mistä oireet johtuvat, mietitään keinoja, joilla asiakas voi harjoittelulla ja omalla tekemisellä helpottaa tilannetta sekä käytetään erilaisia kivunlievityskeinoja. Asetamme fysioterapiaan ja harjoitteluun tavoitteet sopivaksi elämäntilanteeseen, jotta oireista päästään.

Käytän kivunlievitykseen ja hoitoon erilaisia manuaalisia käsittelyjä, akupunktiota sekä erilaisia teippauksia. Lisäksi käyn läpi kivun vaikutusta toimintaan sekä oman toiminnan ja tekemisen vaikutusta kipuun. Ohjaan harjoittelua erilaisilla menetelmillä, tavoitteena saada harjoittelu ja liikkuminen jatkossa osaksi elämää esim. kuntosalilla tai muulla tavalla. Harjoittelu tarvittaessa sovelletaan tukemaan omaa liikkumista ja harjoittelua.

Hoidan lisäksi purentaelinvaivoja, pitkittyneitä kiputiloja, nuoria (yli 10-vuotiaita) asiakkaita sekä teen fysioterapiaa ennen ja jälkeen leikkausten.